Melk van compostbedrijven apart opgehaald

 
 

De sporen vormen volgens de woordvoerder geen gevaar voor de volksgezondheid maar kunnen wel nadelige gevolgen hebben voor de houdbaarheid van producten. Dat is vooral bij langhoudbare producten, zoals gecondenseerde melk, een probleem. In Leeuwarden beschikt de zuivelonderneming nog niet over apparatuur om de sporen uit de melk te verwijderen. Op andere locaties wel. Dat is volgens de woordvoerder de reden waarom de melk naar andere locaties wordt gebracht. Naar verwachting is de fabriek in Leeuwarden volgend voorjaar ook uitgerust met de benodigde apparatuur.

Lopend onderzoek moet uitwijzen hoe verder om te gaan met dit probleem. De zuivelonderneming verwacht op de korte termijn meer duidelijkheid te kunnen scheppen. Tot die tijd worden leden opgeroepen terughoudend te zijn met het gebruik van compost als bodembedekking.

Vorig jaar bleek al uit onderzoek dat de melk van koeien uit een vrijloopstal en uit bedrijven met compost in de boxen daadwerkelijk meer thermofiele bacteriën bevat. De woordvoerder laat weten dat recente controle-uitslagen hebben geleid tot genoemde maatregel. De kans op nadelige gevolgen voor producten is verhoogd. De verzamelde melk wordt op alle locaties van FrieslandCampina gemonitord op de aanwezigheid van thermofiele sporen.

Naar het artikel op boerderij.nl