Onderzoek van Mark Braakman van de CAH te Dronten toont aan dat mestscheiding aanzienlijk duurder is dan koematrassen. Verder is gebleken dat het ligcomfort van gescheiden mest goed is maar dat de risico’s op het gebied van uiergezondheid groot zijn.

Er wordt op dit moment veel over mestscheiden gesproken en het wordt ook op kleine schaal toegepast. De toenemende aandacht voor gescheiden mest roept vragen op. Wat is mestscheiding precies? Wat zijn de risico’s op het gebied van uiergezondheid? En wat zijn de kosten? Om antwoord te vinden op deze vragen is er onderzoek gedaan naar gescheiden mest als strooisel.

Bij mestscheiding wordt mest met behulp van een mestscheider gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie met minimaal 30% DS kan vervolgens worden gebruikt als strooisel in de ligboxen van koeien. Uit onderzoek is gebleken dat het ligbed bestaande uit mest een comfortabel ligbed biedt en dat het product goed in de ligboxen blijft liggen in vergelijking met zaagsel. De relatie tussen uiergezondheid en box bedekking is moeilijk te beoordelen. Uiergezondheid is afhankelijk van veel factoren waar box bedekking er één van is.

Voor de bacteriële besmetting in strooisels moet voornamelijk gelet worden op omgevingsgebonden bacteriën, de meest voorkomende omgevingsgebonden bacteriën zijn: Streptococcus uberis (SUB), Ecoli en Klebsiella bacterie.

Het feit dat er bedrijven zijn waar het gebruik van gescheiden mest als strooisel heeft geleidt tot mastitis incidenten geeft aan dat de risico’s groot zijn. Door o.a. de praktijk ervaringen kan geconcludeerd worden dat een ligbed bestaande uit gescheiden mest geen gevaar hoeft te vormen voor de uiergezondheid mits het ligbed goed is opgebouwd en onderhouden. Tegenstrijdige ervaringen wijzen erop dat verder onderzoek in Nederland noodzakelijk is, en dat de risico’s qua uiergezondheid groot zijn.

Het is niet aan te raden om gescheiden mest als strooisel te gebruiken, de risico’s zijn te groot en is het verstandig om eerst Nederlandse praktijkonderzoeksresultaten af te wachten voor men gaat werken met gescheiden mest als boxstrooisel.

Verder is er een financiële vergelijking gemaakt tussen bedrijven met koematrassen, diepstrooisel boxen met zaagsel en diepstrooiselboxen met gescheiden mest.

De kosten zijn doorgerekend voor bedrijven met 75, 100, 150 en 200 koeien. Als zaagsel wordt vergeleken met gescheiden mest dan is het vanaf 75 koeien interessanter om een mestscheider te kopen. Dit voordeel loopt op van 5 euro per koe per jaar met 75 koeien tot 60 euro per koe per jaar met 200 koeien. Dit komt door de hoge vaste kosten en de lage variabele kosten.

In alle doorgerekende situaties waren de koematrassen aanzienlijk goedkoper. Bij een zaagsel verbruik van 15 liter per box per week zijn de kosten 44 euro per koe per jaar. Dit is vergeleken met gescheiden mest 105 euro goedkoper bij 75 koeien.

Bij een gemiddeld Nederlands bedrijf van 100 koeien komt dit neer op een besparing van 7 774,- euro per jaar. Een overzicht van de kosten is weer te vinden in de hieronder weergegeven grafiek.

Koematrassen kosten vergeleken

 

Meer informatie over onze Agriflex matras, de Gelfoam matras of de Mammouth Matras.