Ketose bloed test
De KETOquick ketone test is een bloed test voor het opsporen van subklinische ketose.

Voordelen

 • Makkelijk
 • Betaalbaar
 • Ter plaatse testen
 • Snelle resultaten
 • Geheugen voor 450 resultaten
 • Aansluiten op PC

 

Gebruiksaanwijzing
1. Neem een bloedmonster met behulp vanhet lancet
2. Neem een teststrip uit het flacon, sluithet flacon stevig.
3. Doe een bloedmonster (0,7μL) op deteststrip
4. Plaats de strip in de KETOquick meteren wacht tot het resultaat verschijnt op het scherm
5. Gebruik de uitleg hieronder:

BHB concentratie Betekenis
≤ 1.2 mmol/L normaal
1.2 ≥ mmol/L subklinische ketose
3.0 ≥ mmol/L klinische ketose
6.5 ≥ mmol/L zeer ernstige vorm

Bij een concentratie tot 1.2 mmol/L is het dier gezond. In het geval van subklinische ketose: 1-2 dagen extra energie. Voor klinische ketose geldt 3-5 extra energie. Indien de prognose zeer ernstig is, raadpleegt u de veearts. Neem bij twijfel altijd contact op met de veearts. De koe kan extra energie verkrijgen door Ketovit te gebruiken. Vraag ernaar bij de dealer.

Gevolgen ketose

 • Ketose veroorzaakt 0.5% verlies door overlijden bij getroffen koeien
 • 5% van de getroffen koeien geruimd
 • Een koe getroffen door ketose levert gemiddeld 200 L melk minder.
 • Elk geval van ketose kost ongeveer €110,– Ketose verhoogt het risico op een verminderde vruchtbaarheid en verplaatste lebmaag.

 

Waarom testen op ketose?

 • Het toezicht houden op ketose helpt bij het voorkomen van economische verliezen.
 • Regelmatige screening kan bepalen welke koeien het hoogste risico op (sub) klinische ketose heb- ben.

 

Wanneer testen op ketose?

 • Koeien worden 2 tot 14 en max. 21 dagen na het kalven getest op BHB. De frequentie van (sub) klinische ketose is in deze periode het hoogst.
 • Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van de test binnen de eerste 48 uur na het kalven. Een positieve test is heel gebruikelijk in deze periode als gevolg van een grote stijging in plasmaconcentraties bij afkalven.

 

Technische specificaties
Product nummer 1.463.118
Startset KETOquick  1 KETOquick meter, 25 Teststrips, 25 Veiligheids lancets, 2 AAA Batterijen. 1 USB kabel, 1 Draagtas